Nie masz jeszcze konta?
Masz już konto?
Nie chcesz konta?
Złóż zamówienie jako gość
dane logowania
E-mail  Hasło  Powtórz hasło
   
 
dane użytkownika / zamawiającego
     
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 
adres dostawy
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 

Polityka prywatności


6.1. Tomasz Zieliński prowadzący działalność – Tomasz Zieliński Fitnow- operator Serwisu jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. przechowuje i przetwarza je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przewidzianych prawem, w szczególności dbając o to by nie naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 w/w ustawy.
6.2. Wobec zebrania danych osobowych Użytkownika (Klienta) Administrator informuje, ze:
6.2.1 siedzibą Administratora jest Kraków, ul. Pilotów 28/27, 31-462
6.2.2 dane zostały zebrane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Serwis;
6.2.3 zebrane dane będą przetwarzane w celach marketingowych.
6.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do:
- wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.