Nie masz jeszcze konta?
Masz już konto?
Nie chcesz konta?
Złóż zamówienie jako gość
dane logowania
E-mail  Hasło  Powtórz hasło
   
 
dane użytkownika / zamawiającego
     
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 
adres dostawy
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 

Reklamacje i zwroty


4. Reklamacje
4.1 W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu wadliwego wykonania umowy Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Reklamacje można składać na piśmie lub drogą mailową. Użytkownik zobowiązany jest podać w piśmie zawierającym reklamację swoje dane, w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zwięźle określić stwierdzoną nieprawidłowość. Reklamacje należy przesyłać na adres operatora Serwisu: Fitnow. Ul Pilotów 28/27. 31-462 Kraków, lub na adres e-mailowy: reklamacje@fitnow.pl. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną lub pisemną w zależności od formy wskazanej przez Użytkownika w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.2 Zapisy paragrafu 4.1 nie wyłączają uprawnień Użytkownika określonych w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności dotyczących rękojmi i gwarancji.