Nie masz jeszcze konta?
Masz już konto?
Nie chcesz konta?
Złóż zamówienie jako gość
dane logowania
E-mail  Hasło  Powtórz hasło
   
 
dane użytkownika / zamawiającego
     
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 
adres dostawy
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 

Gwarancja


Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od daty odbioru Towaru. Oświadczenie może zostać złożone drogą mailową. Towar w stanie niezmienionym należy odesłać na adres Sklepu wraz z kopią dowodu zakupu. Cena zostanie zwrócona niezwłocznie.
Na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy należy zgłosić w terminie dwóch miesięcy od dowiedzenia się o wadzie. Gdy Naprawa lub wymiana okaże się niemożliwa lub nadmiernie kosztowna kupujący ma prawo żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania w ciągu 14 dni.
W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta dokument gwarancji przekazywany jest wraz z towarem, a Sprzedawca pośredniczy w dochodzeniu praw wynikających z gwarancji.